PROJECTES

Com puc sol·licitar ajuda?

Qualsevol emprenedor, empresari o organització pot sol·licitar una consultoria o un assessorament per al diagnòstic i l’avaluació de necessitats concretes mitjançant una proposta o iniciativa degudament raonada.
Aquesta petició es tractarà com un projecte definit, en què es delimitaran les necessitats, els objectius, el calendari, la data prevista de finalització i la concreció dels resultats esperats.
Per presentar un projecte s’ha d’omplir el qüestionari de sol·licitud annex, que va adreçat a l’Àrea d’Operacions i Avaluació de Projectes, en el qual es requereix:
  1. La causa de la necessitat que es vol cobrir o resoldre i temps estimat
  2. La petició concreta, necessitat o iniciativa i finalitat

Quan rebré resposta?


L’Àrea d’Operacions i Avaluació de Projectes farà una avaluació prèvia i durà a terme les verificacions pertinents per decidir si la petició s’accepta.

En cas afirmatiu, el/la sol·licitant exposarà personalment la seva petició; la decisió definitiva es prendrà atenent els criteris següents:

  1. Adequació a la finalitat de l’Associació.
  2. Possibilitat real i efectiva d’afrontar i poder resoldre o millorar la problemàtica plantejada.
  3. Compatibilitat amb altres projectes que es duen a terme.

La resolució definitiva es comunicarà al/la sol·licitant en un termini màxim de quinze dies.


Nombre y apellidos (requerido)

E-mail (requerido)

 Emprendedor Empresario Organización

DNI (requerido)

Teléfono (requerido)

Nombre de la entidad o proyecto (requerido)

Dirección (requerido)

Actividad (requerido)

Causa de la necesidad que se pretende cubrir o resolver y tiempo estimado (requerido)

Descripción de la petición, necesidad o iniciativa y finalidad de la misma (requerido)

captcha

Acepta nuestra Política de Privacidad