[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Política de privacidad – socios

Política de privacidad – socios

Clàusula de Consentiment formulari Web 2 –Fer-me soci-

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer:

USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció  [2151410146],  del que és responsable  L’ASSOCIACIO D’ASSESSORS I CONSULTORS PER AL FOMENT I L’AJUDA A EMPRENEDORS, EMPRESARIS I ORGANITZACIONS [d’ara endavant C100], domiciliada en la C/ Sant Antoni Maria Claret, 428 baixos   08027 BARCELONA, E-mail info@c100.eu, amb la finalitat de gestionar aquest formulari, iniciar el tràmit del procés d’incorporació a l’associació ,enviament d’informació periòdica, i informar de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@c100.eu indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

C100, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a : C/ Sant Antoni Maria Claret, 428 baixos   08027 BARCELONA,   o a través de correu electrònic a info@c100.eu i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és C100, propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet c100.eu, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

 

0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Leave a Reply

10 + 18 =