ASSOCIACIÓ

Vols saber més?

L’Associació està formada per un ampli grup d’assessors i consultors de reconeguda solvència professional, que som o hem estat directius a diferents empreses i sectors tant públics com privats i que hem decidit assolir un compromís solidari, dedicant una part del nostre temps a tornar-li a la societat el que ella ens ha donat, i fer-ho mitjançant els coneixements i les experiències adquirides al llarg de la nostra vida laboral.
Estem organitzats en equips multidisciplinaris i transversals, la qual cosa ens permet abastar plantejaments globals i específics en resposta a les necessitats que ens són plantejades.


foto1

Missió

Col·laborem amb organitzacions públiques i privades cercant l’excel·lència, mitjançant la definició i la implantació d’oportunitats de millora, sumant l’experiència, els coneixements i els contactes acumulats al llarg de la nostra llarga trajectòria professional.


foto2

Visió

Aspirem a esdevenir referents dins dels serveis d’assessorament en l’àmbit de l’estratègia, la innovació i la transformació de les organitzacions.

La nostra especialització

Podem oferir, entre d’altres, els següents serveis de foment i ajuda a l’economia real:

  1. Plans estratègics.
  2. Innovació en productes i serveis.
  3. Finançament i gestió empresarial.
  4. Reenginyeria de processos i gestió del canvi.
  5. Comunicació, vendes i relació amb els clients.
  6. Tecnologia de la informació
  7. Oportunitats, tendències  i internacionalització.
  8. Implementació de processos de qualitat.
  9. Gestió de recursos humans.
  10. Formació i head hunting.

 

Els nostres valors

Solidaritat

Col·laborem i ajudem de forma desinteressada al benestar de forma sostenible.

Innovació

Aportem idees creatives per donar solucions noves, diferents y eficaces.

Compromís

Sentim como propis els objectius de cada organització.

Confiança

Inspirar confiança és la base del nostre èxit gràcies al treball ben fet de cada dia.

Passió

Posem el màxim entusiasme en tots els projectes que duem a terme.

Excel·lència

Intentem superar les expectatives en cada nou projecte, assumint els objectius fixats amb la màxima rendibilitat i honradesa.

 

Equip de professionals

foto3

 

L’equip d’experts que componem l’Associació disposem del coneixement, l’experiència, l’habilitat i l’actitud necessàries per ajudar els directius i emprenedors implicant-nos en els seus projectes empresarials, a fi que puguin donar sortida a les seves idees i potencialitats. Identifiquem i proposem solucions als seus problemes amb la finalitat de fer de la societat un entorn on viure amb benestar i de forma sostenible.

L’equip està format per professionals amb experiència en la gestió d’activitats multidisciplinàries a empreses i organismes de diferents sectors del comerç, la indústria, l’agricultura, els serveis i la tecnologia.

La força de l’equip resideix en la seva competència en les àrees econòmiques, tècniques, de recursos humans, tecnologia de la informació, comunicació, legal, industrial, enginyeria, màrqueting, comercial, qualitat, serveis, etc.

La nostra finalitat és ajudar i assessorar emprenedors, empresaris i organitzacions sobre aspectes comercials, financers, bancaris, administratius i jurídics, de gestió de persones, etc., mitjançant la nostra experiència, els nostres coneixements i els nostres contactes.

L’Associació és una organització independent, i la seva xarxa d’aliances l’ajuda a arribar allà on es proposi.

 

Organització

L’Assemblea General dels socis és l’òrgan sobirà de l’Associació, la qual nomena la Junta Directiva, que regeix, administra i representa l’Associació.

Els recursos econòmics de l’Associació, que s’utilitzen per al manteniment, les actuacions i el desenvolupament de projectes, procedeixen de les quotes dels socis, de subvencions públiques o privades i de donacions.

asociacion02

Junta Directiva

Vicepresident

Josep Cercós Escrig

President

Lluis Castells Arcas

Tresorer

Antoni García Solà

Secretari

José Luis Sánchez Pérez

Vocals

Manuel Simón Barón
Enric Ballabriga i Nat
Miquel Sánchez Altés
Juan Manuel Espinosa Pérez

 

La nostra raó d’ésser

La situació econòmica que hem viscut en els últims anys ha fet palesos enormes desajustaments, però també ha fet que augmenti la consciència social i cada vegada hi hagi més persones que són solidàries amb els altres.

Són temps de renovació i regeneració. Temps en els quals moltes persones estan disposades a lliurar quelcom que és seu per millorar la situació dels altres.

Un canvi de valors fa que, enfront de la cultura de l’especulació, es promoguin menjadors socials, plataformes d’ajuda i associacions que dediquen temps i recursos als qui més ho necessiten.

En aquest context ha nascut la nostra Associació, composta per un grup d’experts que, al llarg d’una dilatada carrera en llocs de responsabilitat, han adquirit coneixements, experiència i contactes. Tot aquest bagatge el posen ara a disposició dels qui necessiten ajut i assessorament en els àmbits de la gestió tècnica i empresarial.

La cultura de la globalització, l’especialització creixent i els nous models de gestió de la diversitat fan que sovint els antics models no siguin útils per donar resposta als reptes actuals.

En aquest nou entorn, la nostra Associació està en condicions d’aportar coneixements transversals i una visió integradora. Unint les capacitats dels nostres associats estem en condicions d’oferir respostes i solucions adequades a la complexitat de les realitats socials i econòmiques.